111

هه...حافظم با ما شوخی داره

با کلی حس بازش کردم نوشته:

گفتم غم تو دارم گفت غمت سرآید...

http://www.youtube.com/watch?v=1FCAIzg-2zs

/ 1 نظر / 20 بازدید
من

گفت نه جیگرممممممممممممممم..... گفتا........... فدات.... اونی که دلش لک زده واس یک کلوم حرف زدن با تو[ناراحت]