110

چـون آخـــریـن اسـکـنـــاس


در جیـــب یـــک مـلــوان پیـــــر، مچـالــه ام...

 

 

به قول حسین پناهی :جا مانده است چیزی جایی که هیچ گاه دیگر هیچ چیز جایش

را پر نخواهد کرد نه موهای سیاه و نه دندانهای سفید ....

 

بی حوصلگی و عصبی بودن

خودم انتخاب کردم ،آره

پاش وایمیسم

کاش میدونستی...

اَه

بیخیا ل

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید